Var vän

Vänskap ger glädje är evenemang som Röda Korsets avdelningar ordnar på vändagen men också vid andra tidpunkter i februari.

Ensamheten frågar inte efter ålder eller kön

Vem som helst kan känna sig ensam. Finlands Röda Kors jobbar mot ensamhet genom att förmedla vänner till de som behöver en. I Finland är sammanlagt 8000 frivilliga vänner med i verksamheten på olika håll i landet.

Hjälp du också till att avskaffa ensamheten

Du kan hjälpa

Som vän kan du vara ett stöda till exempel för:

  • En åldring
  • En ungdom
  • En invandrare
  • En mentalvårdspatient under rehabiliteringen
  • En fånge
  • En handikappad

Vänner kan också:

  • Ordna program för seniorgrupper
  • Besöka sjukdom eller åldringshem
  • Utbilda nya vänner

Hjälpens historier

Nyheter

Hanna Linnakko

Enligt befolkningsundersökningen gjord av Institutet för hälsa och välfärd känner man ensamhet som mest i livets första och sista skeden. Röda Korsets vänverksamhet lindrar ensamheten runt om i Finland.

Katja Lösönen

Nya vänner, något att göra på pensionsdagar och någon som väntar och behöver. Så här berättar frivilliga om sitt arbetes betydelse.

Varpu Salmenrinne

Väntjänst i fängelset kräver ett öppet sinne och den frivilliga måste ha respekt för fängelsets regler och personal. Röda Korsets frivilliga skall vara vanliga och opartiska vänner för fångarna.

Kampajnevenemang